MENÜ
decemberi hírek
Iskola-óvoda TÁMOP 3.1.4 (II)
2009. december. 10
Tájékoztató a TÁMOP 3.1.4/09-1-2009-0030, A leányfalusi Móricz Zsigmond Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda tartalomfejlesztése című pályázatáról.

ISKOLAI – ÓVODAI HÍREK
 
Tájékoztató a TÁMOP 3.1.4/09-1-2009-0030, A leányfalusi Móricz Zsigmond Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda tartalomfejlesztése című pályázatáról.
November 16-án szakmai felkészítő napot tartottunk.
Ez a nap az intézmény összes pedagógusának lehetőséget nyújtott a pályázat megismerésére. Nyíri Csaba polgármester úr köszöntője után, Takátsné Czap Éva projektmenedzser ismertette a pályázatot. Kurucz Gyuláné folyamat tanácsadó más szemszögből világított rá a tartalmi változásokra, amely az óvodát és az iskolát egyaránt érintik. Előadása élvezetes és gyakorlatias volt. Előadásában példaként az általa vezetett és ellenőrzött óvodák, kompetencia alapú nevelési tapasztalatait is bemutatta.
Hodossy Attila szaktanácsadó arról beszélt, hogyan valósul meg a kompetencia fejlesztése a pedagógiai gyakorlatban. Kiemelte, hogy a kompetenciaoktatás az egész életen át tartó tanuláshoz nélkülözhetetlen képességek, készségek és kompetenciák fejlesztésére irányul, s ehhez elengedhetetlen a játékos készségfejlesztés. Ennek szellemében a délelőtti program zárásaként ügyességi, problémamegoldó játékba vonta be a kollégákat.
A délutáni szekcióüléseken 2 csoportban -óvoda és iskola - az innovációban részt vevő kollégák kérdéseiket tehették fel a szakértőknek, mentoroknak.
Dr Beregnyei Józsefné igazgató, szakértő a templomdombi iskola tapasztalatairól számolt be.
Hodossy Attila a programindításához szükséges tennivalókról nyújtott tájékoztatást.
Mezeiné Bakóczai Hedvig kompetencia területi mentor az óvodapedagógusok kérdéseit fogadta.
Bízunk abban, hogy a pályázat igazi nyertesei hosszú távon a diákok lesznek, akiket az új módszerekkel dolgozó pedagógusok készítenek fel az életben való boldogulásra, a társadalomban való –képességeiknek megfelelő-, helytállásra.
Megkezdődött a pedagógusok képzése, amelyet a Prekog Alfa Szolgáltató és Tanácsadó Kft szervez.
A napokban megérkeztek az oktatást segítő tankönyvek is, amelyet folyamatosan vesznek használatba a tanulók és a pedagógusok.
Januárban a szülők számára szervezünk tájékoztató fórumot.
 

Takátsné Czap Éva sk.

iskola igazgató

 


 

 

Projekt indító nap
A projekt indító napon az intézmény valamennyi dolgozója megismerkedett a pályázattal. Meghívtunk szakértőket és mentorokat, hogy kellő képet kapjunk a vállalt feladatunkról. A projekt menedzser előadása letölthető innen.
 
 
 

műv.ter. bontás nélkül

Ajánlás:

 

 

A TAMOP 3.1.4 tartalmi megújulást szolgáló pályázat kötelező elemként írta elő egy műveltségterület tantárgy nélküli bontásában bevezetését. Úgy döntöttünk, hogy ez a műveltségterület az anyanyelv lesz. Az anyanyelvi műveltségterülethez tartozó, eddig tantárgyi bontásban megjelenő (magyar nyelv és irodalom) kompetenciatartalmak természetes módon épültek egybe az általunk tanított tantárgyi modulokba. Ez az eljárás a megtanítandó tantárgyi tananyagot, követelményeket nem érinti. A folyamat közbeni értékelések, attitűdmérések a kezdeti nehézségek után azt igazolták, hogy jól döntöttünk. Ez a fajta tananyag elrendezés, az alkalmazott módszerek és eljárások jól megfelelnek a gyerekek életkori sajátosságainak, és a tanulásról alkotott korszerű elméleteknek.

A teljes dokumentáció letölthető itt.

 


 

Tömbösítés

A tantárgytömbösített oktatás bevezetése intézményünkben:

 

Intézményünkben a tantárgytömbösített oktatás a 2009/2010-es tanévben kerül, bevezetésre a kompetencia alapú oktatás TÁMOP-3.1.4 pályázat keretében. A pályázat egyik kötelezően előírt tevékenysége a tantárgytömbösített oktatás. A tantárgytömbösített oktatást a szakrendszerű oktatásban, a közoktatásról Szóló 1993. évi LXXIX. törvény 52.§. (3) bekezdése alapján a szakrendszerű oktatás kötelező tanórai foglalkozásaihoz rendelkezésre álló intézményi időkeret a 2009/2010-es tanévben legalább öt, a 2010/2011-es tanévben legalább tíz, a 2011/2012-es tanévben legalább tizenöt százalékának felhasználásával kell megszervezni.

A tantárgytömbösítés intézményi innovációként három tanulócsoport három tantárgyát érintette: anyanyelv és irodalom, földrajz, biológia. Az intézmény 6.,7. és  8. osztályában valósult meg két és hathetes ciklusokban. Hasonló tanulásszervezés volt már az intézményben, hiszen a kínált célok - a hatékonyabb tananyag elmélyítés, a hosszabb idő által kínált módszertani változatosság – már korában is felkeltette a nevelőtestület érdeklődését. A három tanulócsoportban való kipróbálás jó alap lesz a következő időkben való alkalmazáshoz. Mindkét alkalmazó nemcsak jó pedagógus, de a tanórán kívüli foglakozásokon is találkozik az érintett tanulócsoportokkal: délutáni felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokon kívül a felsős tanulószobán is. Ennek az az előnye, hogy a tantárgytömbösítés tanórai tapasztalatai kiegészülnek az innen származó információkkal.
Dokumentáció:
bevezetés + magyar
földrajz + biológia


 

 

 

 

 
 

Hírek

 •  

   


   

   


   


   

   


   

   

   

  Iskolánk Facebook
  elérhetősége:

   


   KRÉTA belépés  (e-napló)
  a képre kattintva


   


   

   

  CSENGETÉSI REND
  1. óra 800 - 845
  2. óra 900 - 945
  3. óra 1000 - 1045
  4. óra 1055 - 1140
  5. óra 1150 - 1235
  6. óra 1300 - 1345
  7. óra 1355 - 1440
  8. óra 1500 - 1545

   

   

Asztali nézet