MENÜ

Dolgozatok szabálya

 

Házirend részlet

Iskolai dolgozat szabályai

 1. § (1) Témazáró dolgozatnak minősül minden olyan számonkérés, amely egy témakört lezár és a tananyagának elsajátítását ellenőrzi. (A témazáró dolgozatok jegyét az osztályozó naplóba piros színnel kell bejegyezni.)

         (2) A témazáró dolgozatok megírásának időpontját az iskola pedagógusai, annak megírását megelőzően egy (1) héttel előbb kötelesek a tanulóknak jelezni.

(3) Egy tanítási napon egyetlen osztály sem kötelezhető két (2) témazáró dolgozatnál több megírására.

(4) A témazárót hiányzás esetén 2 héten belül be kell pótolni.

(5) A témazáró jegy kettőt ér. Javítódolgozat esetén a két dolgozat 1-1 jegyet ér.

 

45.§ (1) A tanuló az előző témazáró dolgozat kiosztása előtt, ugyanazon tantárgyból nem kötelezhető újabb témazáró írására.

(2) Egy (1) tanítási napon egy tanuló a számonkérés – témazáró, röpdolgozat, dolgozat - módszerével is, csak három (3) tanórán terhelhető.

(3) A nagyobb szünetek (tavaszi, téli, őszi) utáni első két (2) napon témazáró dolgozat nem iratható, kivéve, ha a tanuló csoport egyhangúlag kéri.

(4) A tanuló javítási szándékát a lehetőséghez képest két (2) héten belül figyelembe kell vennie a pedagógusnak. A javítási szándék egy alkalommal érvényesíthető és mind a két jegyet rögzítjük.

 

46.§ (1) Az osztályfőnök/szaktanár az adott osztályban megbízhat egy tanulót (tantárgyfelelős), aki nyilvántartást vezet a dolgozatokról, napi órai munkáról.

(2) A szaktanár a naplóban ceruzával előre jelzi a dolgozatírás idejét.

(3) A tanulónak három (3) napnál hosszabb hiányzása után első (1) órán nem kell felelnie vagy dolgozatot írnia.

 

47.§ Amennyiben írásbeli feleletet, dolgozatot a tanuló számára nyolc (8) munkanapon belül – tanítási- és munkaszünet kivételével – nem értékelte a pedagógus, vagy nem ismerteti annak eredményét, úgy jogorvoslattal fordulhat az intézmény igazgatójához.

Hírek

 •  

   


   

   


   


   

   


   

   

   

  Iskolánk Facebook
  elérhetősége:

   


   KRÉTA belépés  (e-napló)
  a képre kattintva


   


   

   

  CSENGETÉSI REND
  1. óra 800 - 845
  2. óra 900 - 945
  3. óra 1000 - 1045
  4. óra 1055 - 1140
  5. óra 1150 - 1235
  6. óra 1300 - 1345
  7. óra 1355 - 1440
  8. óra 1500 - 1545

   

   

Asztali nézet