2019.08.18 Ilona napja van.
MENÜ
BELÉPÉS
NAPTÁRAM
<< Előző év / hónap
Köv. év / hónap >>
Mai dátum
Események
Közeli események:

dolgozatok szabálya
 

Házirend részlet

Iskolai dolgozat szabályai

44. § (1) Témazá dolgozatnak minősül minden olyan számonkés, amely egy témakört lezár és a tananyagának elsajátítását ellenőrzi. (A témazáró dolgozatok jegyét az oszlyozó naplóba piros színnel kell bejegyezni.)

          (2) A témazáró dolgozatok megírásának időpontját az iskola pedagógusai, annak megírását megezően egy (1) héttel előbb kötelesek a tanulóknak jelezni.

(3) Egy tatási napon egyetlen oszly sem kötelezhe két (2) témazá dolgozatnál több megírására.

(4) A témazárót hiányzás esetén 2 héten belül be kell pótolni.

(5) A témazáró jegy kettőt ér. Javítódolgozat esetén a két dolgozat 1-1 jegyet ér.

 

45.§ (1) A tanuló az ező témazá dolgozat kiosztása ett, ugyanazon tantárgyból nem kötelezhető újabb témazáró ísára.

(2) Egy (1) tanítási napon egy tanuló a számonkérés – témazáró, röpdolgozat, dolgozat - módszerével is, csak három (3) tanón terhelhető.

(3) A nagyobb szünetek (tavaszi, téli, őszi) utáni első két (2) napon témazá dolgozat nem iratható, kivéve, ha a tanuló csoport egyhangúlag kéri.

(4) A tanuló javítási szándékát a leheséghez képest két (2) héten belül figyelembe kell vennie a pedagógusnak. A javítási szándék egy alkalommal érvényesíthető és mind a két jegyet rögzítjük.

 

46.§ (1) Az oszlyfőnök/szaktanár az adott oszlyban megzhat egy tanulót (tantárgyfelelős), aki nyilvántartást vezet a dolgozatokról, napi órai munkáról.

(2) A szaktanár a naplóban ceruzával előre jelzi a dolgozatírás idejét.

(3) A tanulónak három (3) napnál hosszabb hiányzása után első (1) órán nem kell felelnie vagy dolgozatot írnia.

 

47.§ Amennyiben írásbeli feleletet, dolgozatot a tanuló szára nyolc (8) munkanapon belül tanítási- és munkaszünet kivételével nem értékelte a pedagógus, vagy nem ismerteti annak eredményét, úgy jogorvoslattal fordulhat az intézny igazgajához.

Készítette: