2019.08.18 Ilona napja van.
MENÜ
BELÉPÉS
NAPTÁRAM
<< Előző év / hónap
Köv. év / hónap >>
Mai dátum
Események
Közeli események:

Digitális témahét 3. b

Digitális témahét 2016. 04.04-04.08.

Lovagi játékok

„A kisdiákok olvasás órákon ismerkednek a Mátyás királyról szóló történetekkel, mondákkal. A színes szövegek - amellett, hogy a gyermekek fantáziáját, kreativitását megmozgatják-, segítik a mesei, csodás elemek és valós tények közti különbség felfedezését. Betekintést nyújtanak a Mátyás király korabeli mindennapokba, szokásokba, hagyományokba.

A gyerekek képzeletbeli utazással megismerhetik a királyi udvart, annak jellegzetes szereplőit, egy-egy szimbólumát. A szereplők megelevenednek, a diákok elkészíthetik a saját váruk modelljét, az udvar alakjait.

Miután a próbákat kiállták, maguk is lovaggá válhatnak Mátyás király udvarában.

Fejlesztési cél

digitális kompetencia: kreativitás, információk keresése és értékelése

anyanyelvi kommunikáció: szóbeli és írásbeli kommunikáció, olvasás, az írott szöveg megértése a képzelet, az önkifejezés aktivizálása különböző szövegformák megismerésével és az írásbeli szövegalkotás képességének továbbfejlesztésével

társas és multikulturális készségek: megfelelő és eredményes együttműködés másokkal, a csapat kollektív tudásának használata a megfelelő esetben

kreativitás és innováció, tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált anyagokról, eszközökről, technológiákról, vizuális kifejezőképesség fejlesztése”

osztály

létszám

tantárgy

felhasznált óra

tartalmi elemek

3.b

22 tanuló

Magyar – olvasás

4 ó

monda fogalma, lovagkor, reneszánsz udvar Mátyás korában, mesék        csoportmunka:  gondolattérkép, szövegfeldolgozás, stb.

2 pedagógus

Rajz

2 ó

pajzs és kardkészítés, reneszánsz fátyol készítése

 

 

Technika

1 ó 

várkészítés

 

 

Ének

1 ó

reneszánsz zene, hangszerek

 

 

Testnevelés

1 ó

lovagi játékok: vívás, nyilazás, karika elkapása, bikázás

Készítette: