2019.08.18 Ilona napja van.
MENÜ
BELÉPÉS
NAPTÁRAM
<< Előző év / hónap
Köv. év / hónap >>
Mai dátum
Események
Közeli események:

Digitális témahét 2. b

Digitális témahét 2016. 04.04-04.08.

Túl az üveghegyen

„A projekt során a gyerekek megismerkednek a mesével, a mesék legfontosabb jellemzőivel.

Szövegértelmezési, olvasásstratégiai feladatokat végeznek; felismerik a cselekmény legfontosabb elemeit, a szereplőket és helyszíneket, meghatározzák a történetben rejlő problémát és az arra adott megoldást. Dramatikus játékok során megjelenítik a szereplőket. Illusztrációt és plakátot készítenek a mesékhez és a projektzárás alkalmára.

A tevékenység megvalósításában igénybe vesszük az IKT nyújtotta lehetőségeket.

Fejlesztési cél

Az alábbi készségek fejlesztése /fejlődése várható a projekt tevékenységeinek elvégzése során:

  • Gondolatok és ötletek világos és hatékony kifejtése szóban és írásban
  • Együttműködő-készség különböző csapatokkal
  • A technológia, mint eszköz alkalmazása a kutatás és az információk rendszerezése, értékelése és kommunikációja érdekében
  • Megfelelő és eredményes együttműködés másokkal
  • A csapat kollektív tudásának használata a megfelelő esetben
  • A társak erősségeinek felhasználása a közös cél eléréséért
  • Szövegértés és beszédértés
  • Gondolatok kifejezése vizuális eszközökkel”

 

osztály

létszám

tantárgy

felhasznált óra

tartalmi elemek

2.b

23 tanuló

Magyar – olvasás

3 ó

-mese – általános jellemzők

-csodálatos lények világa

-mese feldolgozása csoportmunkában, eseménykép,

-drámajáték

2 pedagógus

Rajz

2 ó

-üveghegy

vizualizációs gyakorlat

Mi van az üveghegyen túl?

-mese helyszínek és kellékek

 

 

Technika

1 ó 

bábkészítés

Készítette: