2019.08.18 Ilona napja van.
MENÜ
BELÉPÉS
NAPTÁRAM
<< Előző év / hónap
Köv. év / hónap >>
Mai dátum
Események
Közeli események:

BEIRATKOZÁS

Általános iskolák 2019/2020. tanév
első évfolyamaira történő beiratkozásra vonatkozóan

Az általános iskolai beiratkozás ideje:
2019. április 11. (csütörtök) 8-19 óráig
2019. április 12. (péntek) 8-19 óráig

HIRDETMÉNY az általános iskolai beíratkozás rendjéröl Itt olvasható

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.
 A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.
      óvodai szakvélemény
      sajátos nevelési igényű gyermekek esetén a Képességvizsgáló Szakértői Bizottság
           szakértői véleménye
      járási szakértői bizottság szakértői véleménye (Szakszolgálat)
 Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről: (2. számú melléklet)
 Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (3. számú melléklet)
ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A
szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók.
 Hit és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozat

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek
nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely
szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai
iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

Az eljárásrend és a nyilatkozatok megtekinthetők és letölthetők:

Beíratkozás eljárásrendje itt.

Hittan Nyilatkozat itt.

2. számú melléklet - Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról itt.

3. számú melléklet - Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról itt.
Készítette: