2018.12.13 Luca napja van.
MENÜ
BELÉPÉS
NAPTÁRAM
<< Előző év / hónap
Köv. év / hónap >>
Mai dátum
Események
Közeli események:

Bemutatkozás

Az intézmény rövid története

A leányfalui iskola alapításának gondolata 1906. szeptember 8-ig vezethető vissza. Ezen a napon Köhler Ferenc levelet írt Prohászka Ottokár székesfehérvári püspöknek kérve segítségét egy iskola felállításához, mivel a gyerekeknek Pócsmegyerre kellett átjárniuk a református egyház által fenntartott felekezeti iskolába, holott a leányfalui gyerekek 4/5 részben római katolikusok voltak.

"Elkerülhetetlenül szükséges, hogy legyen iskola, a gyerekek mind színmagyarok, a leányfalui község földhöz ragadt szegény nép, többnyire uradalmi béresek, külön iskolaadót Pócsmegyernek nem fizet" - olvashatjuk a korabeli dokumentumokban.

1908. szeptember 1-jén az állam "meghallgatásra hajtotta kegyes fülét" és igazi magyar kir. állami népiskolával örvendeztette meg a még közigazgatásilag Pócsmegyerhez tartozó Leányfalvát.

1908. szeptember 20-án a "Pócsmegyer-leányfalui állami elemi népiskola" a kilenc gondnoksági tag ünnepélyes eskütétele után 62 gyerekkel egy nagyobbacska szobában "megnyitotta kapuit", s elkezdődött a tanítás.

Fontos mérföldkő az iskola történetében az 1946., illetve az 1949-es esztendő, amikor Leányfalu közigazgatásilag végleg elszakadt Pócsmegyertől, a közös elemi népiskola "Leányfalu Körzeti Általános Iskola" néven működik tovább. A közel 300 éves pócsmegyeri iskola "tagiskolává" vált.

1967. szeptemberében halálának 25 éves évfordulóján "vette fel" az iskola az országos hírű író és "leányfalui lakos", Móricz Zsigmond nevét.

1997-ben megoldódni látszott az elmúlt 90 év összes gondja, mely az iskolát érintette: bővíteni, új helyen új iskolát építeni, a régit korszerűsíteni tornateremmel vagy tornacsarnokkal, az óvodát is eladni vagy átépíteni. Tény, hogy 1997-ben az állam ismételten "meghallgatásra hajtotta kegyes fülét" és címzett támogatás keretében felépült 2 új tanterem, egy 800 négyzetméter alapterületű tornaterem, új konyha és étterem, valamint átépítésre került az óvoda is.

2000. május l-én háromévi építkezés után ünnepélyes keretek között "átadásra" került az "új" iskola.

2008-ban ünnepeltük az iskola fennállásának 100. évfordulóját. Ekkor kaptuk a hírt, hogy 250 millió forintos támogatást nyertünk az épület felújítására, bővítésére.

2009-ben birtokba vettük a minden igényt kielégítő, korszerű, akadálymentesített, szaktantermekkel, szertárakkal, csoportszobákkal, könyvtárral, modern eszközökkel felszerelt XXI. századi iskolát.

Ebben az évben nemcsak az épület, hanem az oktatás is korszerűbbé vált a TÁMOP pályázat segítségével. Pedagógusaink több képzésen vettek részt, és bevezették a kompetencia alapú oktatást. A tanév során 1 hetes témahetet és egy 3 hetet meghaladó projektet tartunk.

2010-ben 100 milliós támogatással kibővült az óvoda is, így újabb két csoportot indíthattunk.

2011/12-es tanévben a Határtalanul pályázat segítségével tanulmányi útra indul Erdélybe a 7. osztály.


Bemutatkozó

Intézményünk a 11-es főúttal párhuzamosan, a Móricz-kert felett, Leányfalu "szívében", kellemes, kertes környezetben található. Szerencsésnek mondható ez, mivel a főúttól való távolsága a megközelítés szempontjából ideális, ugyanakkor a forgalom és az ezzel járó kellemetlen szennyeződések közvetlenül nem érintik az intézményt.

Az óvodába 125 kisgyerek jár. 10 fő óvodapedagógus és 5 fő dajka foglalkozik velük. Az óvodába járó gyermekek valamennyien helyi lakosok. A jelentkezés magas létszáma miatt más településről gyermeket nem tudunk fogadni. Bár a környező településekről lenne rá igény.

Az iskola tantermeinek száma és nagysága alapján a "kis iskolák" közé tartozik.

Jelenleg 12 osztályban 262 gyerek tanul.

2008-as tanévben a tanulói létszám 20%, 2009-2010-ben további 10-10%-kal nőtt.

A felvevő körzetben a szülői háttér sokszínű. Oktató munkánkban ennek megfelelően kell dolgoznunk.

Kiegyensúlyozott, családias légkör, a szülőkkel való harmonikus kapcsolat a jellemző. A szülői közösség és az Iskolaszék aktív résztvevője az iskola életének. Alapítványunk anyagi támogatást nyújt a XXI. század nevelési-, és oktatási kihívásoknak megfelelő intézmény kialakításához, a pedagógiai munka hatékonyságát segítő eszközök biztosításához, a szociálisan rászoruló tehetséges tanulók taníttatásához, stb.

Saját üzemeltetésű konyhánk van, így a környék legszebb, legkulturáltabb ebédlőjében fogyaszthatják el gyermekeink a "házi ízű" főztünket.

Az iskola tanulóinak száma az elmúlt tíz évben jelentős változáson ment keresztül.

 

1990 és 1998 között jelentős mértékben csökkent a tanulói létszám. Ennek oka, hogy a szomszéd településekről, a körzeten kívülről érkezett tanulók (Tahitótfalu, Tahi, Pócsmegyer , stb.) a párhuzamos osztályok megszüntetése - 1995/96-ban végzett az utolsó párhuzamos osztály - miatt fokozatosan elmaradtak.

Az intézmény felújítása és az új létesítmények (tornaterem, étterem, konyha) átadása után már érzékelhető volt a gyermeklétszám (óvodában is) emelkedése, míg a 2001-es beiratkozás háromszoros "túljelentkezése" minden előrejelzést felülmúlt.

Budapest agglomerációs körzetében (kb. 25 km-es), így Leányfalun is megnőtt a "zöld övezetbe" költözők, illetve az üdülők átminősítésével az állandó lakosok száma, és ezek elsősorban fiatalok.

A Leányfalun született gyermekek száma is, a 2002-es év visszaesésétől eltekintve örvendetes növekedést mutat, és stabilizálódni látszik.

A párhuzamos osztályokat újra be kellett indítani, így újra módunk van korlátozott számban a környező településről is tanulókat fogadni. A szülők kétféle osztályból választhatnak, iskolaotthonos vagy napköziotthonos és nyílt napon ismerkedhetnek meg a tanítókkal. A gyerekeknek játékos foglalkozást, óralátogatást szervezünk.

A szülők, illetve a tágabb (körzeten kívüli) "kliensi kör" a: "családias légkör, gyermekközpontúság, a pedagógusok felkészültsége, a tantárgyak megszerettetése, a sportolási lehetőségek, a továbbtanulásra való felkészítés" miatt részesítik előnyben iskolánkat a többivel szemben.

Az iskola tanulóinak jelenleg a 70% a Leányfalu lakója, a többiek a szomszédos településekről járnak be. Felvételükre, illetve átvételükre csak akkor kerül sor, ha az adott évfolyamon van hely, az adott osztályban tanító tanárok közössége tudásukat az osztály szintjéhez képest megfelelőnek tartja.


PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK

Intézményünk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása -

Az intézményünkben dolgozó pedagógusok mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni.

Óvodánkban és iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol a gyermekek otthon érezhetik magukat.

Ennek keretében:

  • a gyermek személyiségét tiszteletben tartjuk,
  • bevonjuk őket, saját óvodai-iskolai életük megszervezésébe,
  • a gyermek egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük,
  • diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják, mit várunk el tőlük,
  • minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb problémáiban,
  • az óvoda és az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk:
  • gyermek és gyermek,
  • gyermek és nevelő,
  • szülő és nevelő,
  • nevelő és nevelő között.

Intézményünkben a gyermek teljes személyiségének fejlesztése, valamint a korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből.

Készítette: